CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe: Eucharystia darem Serca Bożego

01/06/20
„Wielka tajemnica wiary” – to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego, którego celem jest między innymi ożywienie wiary Kościoła w Polsce w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Podczas nabożeństw czerwcowych w tym roku, chcemy przypomnieć rozważania o. Benedykta Mikołajewskiego SSCC, które zostały opublikowane w specjalnym wydaniu „Biblioteki Kaznodziejskiej” w 1987 roku. Ukazało się ono z dwóch okazji: 80-lecia naszego miesięcznika oraz II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w czerwcu tego roku we Wrocławiu z udziałem św. Jana Pawła II pod hasłem „Do końca ich umiłował”.
Cykl konferencji o. Benedykta Mikołajewskiego SSCC był zatytułowany Cor apertum – „Otwarte serce” i stanowił jedną z propozycji naszej redakcji na czas przygotowania do wspomnianego kongresu.
Nieżyjący już ojciec Benedykt Mikołajewski należał do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (SSCC). W 1987 roku, gdy przygotowane przez niego konferencje o tematyce eucharystycznej ukazały się w naszym czasopiśmie, pełnił posługę duszpasterską we Wrocławiu. Ojciec Mikołajewski zajmował się również pracą wydawniczą, między innymi popularyzacją życia oraz dorobku pisarskiego ojca Mateo Crawley-Boevey. W 1966 roku przygotował do publikacji w Wydawnictwie Ojców Karmelitów Bosych książkę ojca Mateo, zatytułowaną „Oblicze miłości”.
W publikowanych obecnie tekstach redakcja dokonała koniecznych skrótów i uzupełnień, podyktowanych upływem ponad 30 lat od pierwszego ich wydania na łamach naszego czasopisma. Wezwania modlitewne ma koniec każdego rozważania pochodzą od redakcji „Biblioteki Kaznodziejskiej”. 

Teksty udostępniamy w czterech pakietach po 7 czytań na 7 dni (każdy pakiet za 2 kredyty). Czytania na 1 i 2 czerwca są otwarte i dostępne dla wszystkich.

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.