CZYTANIA NA MAJ

Majowe, 11-17.05.2020

11/05/20 ks. Stanisław Szulc
W 1980 roku paryskie wydawnictwo księży pallotynów Éditions du Dialogue wydało obszerny zbiór tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatytułowany „Wszystko postawiłem na Maryję”. Redakcja przypomina, że słowa te zostały wypowiedziane przez prymasa Polski 14 lutego 1953 roku. „Był to czas straszliwych udręk i niewoli Kościoła w Polsce – czytamy we wstępie do wspomnianej książki. Ucisk stalinowski rozkładał po kolei wszystkie instytucje kościelne. Nad prymasem i wieloma biskupami wisiała groza aresztowania”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że miesiąc wcześniej, 12 stycznia 1953 roku, na konsystorzu w Rzymie, papież Pius XII mianował księdza prymasa kardynałem. Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odmówiły paszportu nowo mianowanemu kardynałowi, który miał pojechać do Rzymu na konsystorz.