CZYTANIA NA MAJ

Majowe, 3.05.2020

03/05/20 ks. Stanisław Szulc
„Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo” – śpiewaliśmy wczoraj, w uroczystość NMP Królowej Polski. „Weź w opiekę naród cały, który żyje dla twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo” – wołamy dzisiaj w Narodowe Święto Trzeciego Maja, dziękując Panu Bogu za nieustanną opiekę, którą Matka Boża, Królowa Polski sprawuje nad naszą ojczyzną.
Niedziela, 3 maja
Powodowani głębokim zaufaniem, że nas nigdy nie opuścisz
 
„Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo” – śpiewaliśmy wczoraj, w uroczystość NMP Królowej Polski. „Weź w opiekę naród cały, który żyje dla twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo” – wołamy dzisiaj w Narodowe Święto Trzeciego Maja, dziękując Panu Bogu za nieustanną opiekę, którą Matka Boża, Królowa Polski sprawuje nad naszą ojczyzną.
Wspomniane już wczoraj śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku, trzy wieki później stały się inspiracją dla prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, który podczas swojego uwięzienia w Komańczy, 16 maja 1956 roku, napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Pomimo uwięzienia prymasa, zostały one uroczyście złożone na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku. Dwa miesiące później, 28 października, prymas Wyszyński powrócił na wolność i mógł na nowo podjąć swoje pasterskie obowiązki. Przez dziewięć kolejnych lat, czyli przez okres Wielkiej Nowenny, głosił bez wytchnienia słowo Boże i przygotowywał Kościół w Polsce do milenijnego aktu oddania, zabiegając równocześnie o moralną i duchową odnowę ojczyzny. Z jego inicjatywy rozpoczęło się też Nawiedzenie, czyli wędrówka kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po wszystkich polskich parafiach. Najważniejszym punktem milenijnych obchodów była uroczystość NMP Królowej Polski. 3 maja 1966 roku, dokładnie 54 lata temu, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski wraz z całym episkopatem, wobec kilkuset tysięcy wiernych zebranych na Jasnej Górze, dokonał historycznego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. „Stoimy przed aktem doniosłym, historycznym, na nowe tysiąclecie wiary – mówił wtedy prymas Polski. I oto jak ongiś na Kalwarii, na progu nowej ery ludzkości porządku nadprzyrodzonego, Chrystus patrzący z krzyża powiedział do Maryi
«Oto syn Twój» – tak dziś, na progu nowego tysiąclecia my wszyscy tu obecni, biskupi, kapłani i lud Boży zwracamy się do Matki Boga i naszej, do Matki Kościoła i Królowej Polski. Powodowani jesteśmy głębokim, doświadczonym przez wieki zaufaniem, że nas nigdy nie opuścisz”.
Tamte historyczne wydarzenia z udziałem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, tak ważne dla powojennej historii Polski, wspominamy w przypadającą dzisiaj czwartą niedzielę wielkanocną, gdy w liturgii Kościoła spotykamy Chrystusa, Dobrego Pasterza, mówiącego do nas: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko”.  Powtórzmy więc dzisiaj i my, tamto pragnienie naszych wierzących rodaków, wyrażone w milenijnym akcie oddania na Jasnej Górze, 3 maja 1966 roku: „Pragniemy czynić w naszym życiu (…), nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością (…). Wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.