FORUM HOMILETYCZNE

Eucharystycznie, ale mało biblijnie. Katolickie kaznodziejstwo (w Ameryce)

01/05/20 ks. Andrzej Draguła
Autor jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorem habilitowanym teologii, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowcą homiletyki oraz członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Należy do rady programowej „Biblioteki Kaznodziejskiej”. W 2018 roku został laureatem Nagrody Dziennikarskiej „Ślad" im. bp. Jana Chrapka. Jest autorem wielu książek, m.in.: „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”, „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”, „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”, „Emaus. Tajemnice dnia ósmego". Tekst, który publikujemy to omówienie badań kaznodziejstwa, przeprowadzonych w USA.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

16 grudnia 2019 roku amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center przedstawił wyniki badań kaznodziejstwa pt. „The Digital Pulpit: A Nationwide Analysis of Online Sermons”. Zbadano 49719 kazań, wygłoszonych między 7 kwietnia a 1 czerwca 2019 i zebranych ze stron internetowych 6431 wspólnot (Kościołów), zlokalizowanych za pomocą aplikacji Google Places. Porównano ze sobą kaznodziejstwo kilku tradycji: katolickiej, historycznie czarnych protestantów (historically black Protestant), protestantów ewangelikalnych (Evangelical) oraz protestantów nurtu głównego (mainline Protestant). Na tle kaznodziejstwa protestanckiego katolickie homilie odróżniają się dość zasadniczo. Są bardziej eucharystyczne – co zrozumiałe, ale za to mniej biblijne – co powinno raczej niepokoić.
 
Katolickie czyli najkrótsze
Na początek dobra informacja: katolickie homilie są najkrótsze ze wszystkich badanych tradycji kaznodziejskich. Ich mediana to jedynie 14 min., podczas gdy kazania głoszone przez kaznodziejów w historycznych czarnych Kościołach protestanckich są aż trzy razy dłuższe (mediana 54 min.); krótsze są już kazania we wspólnotach ewangelikalnych (mediana 39 min.) oraz u protestantów głównego nurtu (mediana 25 min.). Ciekawostką jest fakt, że kazania we wspólnotach ewangelikalnych, jak i u czarnych protestantów są takiej samej długości pod względem liczby słów, ale te kazania u czarnych protestantów trwają dłużej. Jak czytamy w raporcie, obejmują one bowiem także chwile milczenia, pauz między zdaniami, a także krótkie dialogi kaznodziei ze zgromadzonymi. Kazania te są bardziej żywiołowe i steatralizowane.
 
(...)