Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

11 niedziela okresu zwykłego

14/06/20
Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyjnym
14/06/20 Olaf Szczypiński
W Ewangelii moją uwagę zwraca działanie Jezusa, który dokonuje aktu powołania (wyboru!) – mianuje dwunastu apostołów do pełnienia misji głoszenia prawdy o Bogu. Otrzymane dary – uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych, oczyszczania trędowatych, wypędzania złych duchów – nie mają celu zarobkowego, ale mają służyć ukazaniu panowania nad światem Boga-Stwórcy, który ma władzę jego przemiany oraz wzajemnej miłości.
Homilia do dorosłych
14/06/20
Uczniowie Jezusa, z Ewangelii wg św. Mateusza, to Izraelici z krwi i kości. Wcale nie lepsi od swoich przodków sprzed kilkunastu wieków i wcale nie bardziej święci. Wśród nich znajdują się zawistnicy, zdrajcy, złodzieje, ludzie ciężkiej pracy utytłani po łokcie w pracy i inteligenci, ludzie wielu przewinień. Będą się spierać między sobą, co tłumacze nazwą – abyśmy się nie gorszyli – że, „rozmawiali ze sobą”, a przecież „rzucali gromy”. Będą się kłócić, który z nich jest najważniejszy. Takich właśnie Jezus posyła, aby głosili Ewangelię. Idą robić to po raz pierwszy. Wcale nie święci, ale powoli zmieniający się przy Jezusie. Dzień po dniu.
Homilia do dorosłych
14/06/20 ks. Radosław Kacprzak
Bóg nieustannie przemawia do nas oraz zaprasza do słuchania dając konkretne zadania i wskazówki. Niektórzy powtarzają, że On nigdy nie spóźnia się ze swoim słowem. Bardzo często podejmując dialog z ludźmi zapewnia o swojej obecności i zachęca do wspominania chwil, w których człowiek czuł się niesiony przez Boga jak na orlich skrzydłach. Boże zaproszenie jest skierowane do człowieka i pobudza do słuchania Jego głosu oraz podjęcia konkretnych decyzji.
Homilia do młodzieży
14/06/20 s. Urszula Kłusek SAC
Przyjmując Jezusa, którego Bóg posłał do ciebie, sam możesz stać się posłanym do innych. Jeśli przyjmiesz miłość Jezusa, jeśli jej doświadczysz, nie będziesz w stanie siedzieć bezczynnie, ale będziesz jak Jezus posłany do tych, „którzy źle się mają”, którzy jak ty, przed przyjęciem Bożej, są zagubieni i znękani na duchu, jak owce niemające pasterza. I da ci Pan Jezus dar niezwykły, taki jakiego udzielił swoim uczniom. A jaki to dar?
Homilia do dzieci
14/06/20 bp Antoni Długosz
Pan Jezus także nas powołuje na swoich apostołów. W sakramencie chrztu (obraz) stajemy się Bożymi dziećmi, Kościołem Jezusa oraz otrzymujemy dar wiary. W tym sakramencie przyjmujemy zobowiązanie, by wyrzekać się szatana i żyć według Bożych przykazań. Przez przystąpienie do spowiedzi (obraz) i przyjęcie Komunii Świętej stajemy się apostołami Jezusa. Potwierdzimy tę misję w sakramencie bierzmowania (obraz)