11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jestem apostołem i kapłanem Jezusa

14/06/20 bp Antoni Długosz
Pan Jezus także nas powołuje na swoich apostołów. W sakramencie chrztu (obraz) stajemy się Bożymi dziećmi, Kościołem Jezusa oraz otrzymujemy dar wiary. W tym sakramencie przyjmujemy zobowiązanie, by wyrzekać się szatana i żyć według Bożych przykazań. Przez przystąpienie do spowiedzi (obraz) i przyjęcie Komunii Świętej stajemy się apostołami Jezusa. Potwierdzimy tę misję w sakramencie bierzmowania (obraz)