11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Każdy może być świętym

14/06/20 ks. Łukasz Bąbelek
Jezus przychodzi do każdego człowieka indywidualnie. Dlatego Jezus od samego początku wzywa apostołów każdego po imieniu, indywidualnie. Dlatego, że chce wejść do ich życia. Dzisiaj spróbujemy opowiedzieć o tym, czym jest powołanie, a zwłaszcza skupimy się na powołaniu do świętości. Można dzieciom przygotować obrazki z wizerunkami świętych, najlepiej pełniących różne zadania w kościele (osoby świeckie, księża, biskupi, osoby konsekrowane). Można te wizerunki rozłożyć jeszcze przed mszą świętą na stoliku w widocznym miejscu. Niezależnie od tego, co robimy w życiu, czym się zajmujemy, jeśli to robimy z miłości do Boga, to możemy zostać świętymi.