11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Posłani uczniowie

14/06/20
Uczniowie Jezusa, z Ewangelii wg św. Mateusza, to Izraelici z krwi i kości. Wcale nie lepsi od swoich przodków sprzed kilkunastu wieków i wcale nie bardziej święci. Wśród nich znajdują się zawistnicy, zdrajcy, złodzieje, ludzie ciężkiej pracy utytłani po łokcie w pracy i inteligenci, ludzie wielu przewinień. Będą się spierać między sobą, co tłumacze nazwą – abyśmy się nie gorszyli – że, „rozmawiali ze sobą”, a przecież „rzucali gromy”. Będą się kłócić, który z nich jest najważniejszy. Takich właśnie Jezus posyła, aby głosili Ewangelię. Idą robić to po raz pierwszy. Wcale nie święci, ale powoli zmieniający się przy Jezusie. Dzień po dniu.