11 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

14/06/20
Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyjnym
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: „Mowa misyjna” to druga z pięciu wielkich mów Jezusa zawartych w Ewangelii wg św. Mateusza. Jezus zaprasza wszystkich do wejścia do swojego królestwa, uczestnictwa w zbawieniu, bycia z Nim i do poddania się miłości Boga. W Eucharystii wierzący celebrują miłość, której nie mogą zatrzymać tylko dla siebie. Współczesny świat potrzebuje miłości Boga, spotkania z Chrystusem i wiary w Niego. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i jego misji. „Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyjnym” (SC 84).
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Homilista powinien także przypomnieć istnienie dwóch podstawowych warunków, dzięki którym człowiek nie przekreśla owej bliskości, do której zaprasza nas Pan. Pierwszym jest pilne słuchanie Bożego słowa (głosu Pana), które dziś rozbrzmiewa w Kościele, a w sposób szczególny w czasie Mszy Świętej Warunkiem drugim jest pilne strzeżenie przymierza, czyli wierność zobowiązaniom, które płyną z sakramentu chrztu św. i innych sakramentów. Trzeba, aby mocno zabrzmiały słowa Chrystusowej zachęty: „Proście Pana żniwa!”.
 
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.