11 niedziela okresu zwykłego

Wybory… (sugestie słuchacza)

14/06/20 Olaf Szczypiński
W Ewangelii moją uwagę zwraca działanie Jezusa, który dokonuje aktu powołania (wyboru!) – mianuje dwunastu apostołów do pełnienia misji głoszenia prawdy o Bogu. Otrzymane dary – uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych, oczyszczania trędowatych, wypędzania złych duchów – nie mają celu zarobkowego, ale mają służyć ukazaniu panowania nad światem Boga-Stwórcy, który ma władzę jego przemiany oraz wzajemnej miłości.