12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Przyznam się przed Ojcem

21/06/20 ks. Łukasz Bąbelek
Są sytuacje w życiu dziecka, w których przyznaje się do swojej wiary. Uczęszcza na lekcje religii, przyjmuje sakramenty lub uczestniczy w rekolekcjach. Może być także członkiem różnych grup związanych z parafią. Dla dzieci jest to często wielkie wyróżnienie. Ważne jest, abyśmy pokazali dzieciom, że nasza wiara wymaga czasami odwagi. Nie powinniśmy się wstydzić, że wierzymy w Pana Jezusa.