12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

21/06/20
Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus udziela uczniom wskazówek na temat treści i metod głoszenia, czyli proklamowania słowa o królestwie Bożym i przybyciu na świat Mesjasza posłanego przez Boga. Misją Kościoła jest kontynuacja misji Chrystusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Duchową moc dla wypełniania swojej misji Kościół czerpie z uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. „Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji, ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym” (Ecclesia de Eucharistia 22).
 
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.