12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

21/06/20 Danuta Stankiewicz
Stwórcza moc otwiera przestrzenie życia ludzkiego