13 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

28/06/20
Liturgia jest celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Liturgia słowa daje okazję do uświadomienia wszystkim, że Bóg przychodzi do nas w innych. Jest obecny w swoich posłańcach i przybywa po to, aby z nami przebywać oraz coś istotnego nam oznajmić. W związku z tym bardzo ważną postawą, do jakiej trzeba nieustannie zachęcać, jest gościnność, którą Bóg wynagradza. Homilista ma dobrą okazję do tego, by promować zachowanie, dzięki któremu spojrzenie na ludzi, którzy przychodzą, oraz na to, co przynoszą w sobie i ze sobą, będzie pełne życzliwości i miłosierdzia. Jego wzorem jest de facto sam Chrystus, którego naśladowanie jest pierwszym powołaniem chrześcijan (KKK 2232–2233). Słuchacz słowa Bożego powinien wzrastać w świadomości, że każdy ochrzczony wkroczył w nowe życie, co oznacza konkretną zmianę jakości postaw, zachowań, motywacji, sposobów
traktowania ludzi, realizowania podjętych decyzji, a nawet ludzkich zamierzeń i marzeń.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.