13 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

28/06/20 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Co znaczy być dojrzałym chrześcijaninem?