4 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Niczego mi nie braknie

03/05/20 ks. Tomasz Rogoziński
Pan Jezus używa dzisiaj jeszcze jednego obrazu, który może nam się wydawać trudniejszy do wyobrażenia. Mówi o sobie, że jest bramą owiec. Owce były zaganiane na nocleg do zagród, czasami takie ogrodzenia, to były chaszcze i krzaki, znalezione gałęzie, do dzisiaj tak czynią pasterze np. w Afryce, aby chronić swoje bydło. A co z bramą? Na pastwisku daleko od miejscowości nie było ani metalowych, ani drewnianych bram, zatem bramą często był sam pasterz, który kładł się w wejściu do zagrody i ktokolwiek chciałby się do niej dostać musiał przejść przez niego.