5 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Droga, prawda, życie

10/05/20 s. Arletta Ziółkowska
Tak wiele jest sytuacji w naszym życiu, kiedy zadajemy sobie i innym pytania o sens życia, o prawdę, o sens cierpienia… Wielu ludzi żyjących przed nami poszukiwało prawdy. Wielu dzisiaj czyni to samo. Człowiek jako najdoskonalsze stworzenie na ziemi jest istotą poszukującą, zadającą pytania, szukającą odpowiedzi.