5 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem

10/05/20 ks. Łukasz Bąbelek
Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Na tym motywie spróbujemy się skupić. Jako pomoc do homilii można wykonać trzy znaki formie znaków drogowych. Napisać w środku każdego: droga, prawda i życie. Tutaj znaki wskazują nam dokąd ostatecznie mam dojść. Jest to mieszkanie, które przygotował nam Chrystus w domu swojego Ojca. Przez to, że jedziemy drogą, żyjemy w prawdzie i otrzymujemy życie, poznajemy Ojca. Ewangelia dzisiejsza ma prowadzić nas do otwarcia serca na doświadczenie bliskości Boga.