5 niedziela wielkanocna

Kilka pytań do kaznodziei i słuchaczy (sugestie słuchacza)

10/05/20
Długo nie mogłem zrozumieć porównania z kamieniem węgielnym, póki nie zobaczyłem na własne oczy początku budowy i wmurowania kamienia węgielnego. To uroczyste wydarzenie, do którego zawsze się wraca, gdy myśli się o danym budynku. Czy ja sam pamiętam o kamieniu węgielnym mojej wiary, o chrzcie świętym, dzięki któremu zanurzony zostałem w Chrystusa? Jak traktuję wynikające z tego misje, o których pisze św. Paweł w drugim czytaniu? Czy pamiętam o swojej godności, dziecka Bożego i uczestnika jego królestwa?