5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Kto widzi Syna, ten widzi Ojca

10/05/20 ks. Adam Kalbarczyk
Jeżeli naprawdę chcemy „zobaczyć” Boga, „poznać” Go takim, jaki jest, to musimy podążać drogą, którą jest Jezus Chrystus, i ukazywać światu swoim życiem, jaki jest Bóg: naszą wzajemną miłością, która przemienia ludzkie serca; naszą radością z tego, że Bóg jest przy nas, że towarzyszy nam na naszych życiowych drogach; naszą ufnością, że Bóg nas nigdy nie opuści – nawet na naszych drogach krzyżowych. Wszyscy możemy poznać i zobaczyć Ojca, wszyscy możemy Go sobie wzajemnie „pokazywać”, jeżeli wierzymy w Jego Syna Jezusa Chrystusa i idziemy Jego śladami.