5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Pytania o drogę

10/05/20 ks. Łukasz Figurski
Każdy z nas powołany jest do przebycia podobnej drogi. Poprzez całe życie rozwija się w nas obraz wszechmogącego Boga. Przez całe lata ewoluuje rozumienie tego, kim jest Bóg. Oczywiście, tej tajemnicy nasz rozum do końca nigdy nie obejmie.