Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

6 niedziela wielkanocna

17/05/20
Kościół zrodzony z ofiary Jezusa przyjmuje dar
Homilia do dorosłych
17/05/20 Michał Piotr Gniadek
Rozum musi skapitulować w obliczu tych niezwykłych treści!
Homilia do dorosłych
17/05/20 ks. Jacek Kacprzak
W Duchu Świętym odnajdujemy naszą tożsamość umiłowanych dzieci Bożych. I nie chodzi tu tylko o świadomość przybrania za synów – Duch wprowadza nas w doświadczenie tej relacji synowsko-ojcowskiej, w której mamy udział. Człowiek świadomy swojego synostwa względem Ojca, doświadczając tej niezwykłej tożsamości, żyje w poczuciu bezpieczeństwa; jest całkowicie w rękach Boga, który go bezwarunkowo kocha; daje życie i nie przestaje nim obdarzać. To doświadczenie bycia kochanym przez Ojca jest niezmiernie ważne. Okazuje się natomiast dramatycznie konieczne w sytuacji walki ze złym duchem.
Homilia do dorosłych
17/05/20 ks. Szymon Bajon
Pośród tych, którzy ofiarnie poświęcili się głoszeniu Ewangelii Chrystusowej, nie sposób nie wspomnieć dziś św. Jana Pawła II. Kościół w Polsce świętuje dziś, przypadającą jutro, 100. rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka, a jednocześnie biskupa Rzymu. Pielgrzymi z Polski udają się dziś do Rzymu, aby tam, w Stolicy Świętego Piotra dziękować Bogu za dar papieża – Polaka.
Homilia do młodzieży
17/05/20 s. Urszula Kłusek SAC
Ewangelia pełna jest obietnic, które Pan Jezus spełnił. Mówi, że nie zostawi nas sierotami. Sierotą jest osoba pozbawiona tego, co z natury jej się należy. Sierotą jest dziecko bez rodziców, przyjaciel bez przyjaciela, oblubieniec bez oblubienicy. Sierotą jest człowiek pozbawiony Bożej miłości. Przez grzech człowiek pozbawił się miłości Boga, ale Jezus ukrzyżowany uczynił nas na nowo dziećmi Boga. I nikt z nas nie jest sierotą. Każdy może wołać do Boga: Ojcze! I Bóg na to wołanie odpowiada.
Homilia do dzieci
17/05/20 Danuta Szelejewska
Nadzieja związana z nadejściem Ducha Świętego Pocieszyciela każdego z nas napełnia odwagą. Czyni nas również gotowymi do natychmiastowego działania. Przyjmując Chrystusa Eucharystycznego otwieramy się na działanie łaski. Duch Święty Pocieszyciel, Wspomożyciel i Obrońca, umacnia nas w walce ze złem, pogłębiając miłość do Jezusa i ze względu na Niego. Praktyka znajduje odzwierciedlenie w zwykłej szarej codzienności, czyniąc życie innych łatwiejszym, piękniejszym i bogatszym.