6 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Duch, który w nas przebywa

17/05/20 ks. Łukasz Bąbelek
Duch Święty ma otworzyć nasze oczy na obecność Boga. Jezus zestawia świat i uczniów. Można ten obraz wykorzystać do homilii. Jako pomoc może nam posłużyć globus symbolizujący świat i wizerunek ucznia Jezusa (np. obraz apostoła). Chcemy przy ich pomocy pokazać, że teraz żyjemy coraz szybciej, technologie przyspieszają, ludzie pędzą i coraz mniej zauważają co się dzieje wokół nich. Jest to trudne dla ucznia Jezusa, bo żyje on w tym świecie i nieraz jest mu trudno się odnaleźć. Ale dlatego potrzebujemy przewodnika, którym jest Duch Święty. To On pomaga nam zauważyć Boga w świecie.