6 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Moc otrzymanego na chrzcie Ducha Świętego

17/05/20 Danuta Szelejewska
Nadzieja związana z nadejściem Ducha Świętego Pocieszyciela każdego z nas napełnia odwagą. Czyni nas również gotowymi do natychmiastowego działania. Przyjmując Chrystusa Eucharystycznego otwieramy się na działanie łaski. Duch Święty Pocieszyciel, Wspomożyciel i Obrońca, umacnia nas w walce ze złem, pogłębiając miłość do Jezusa i ze względu na Niego. Praktyka znajduje odzwierciedlenie w zwykłej szarej codzienności, czyniąc życie innych łatwiejszym, piękniejszym i bogatszym.