6 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Nie zostawię was sierotami…

17/05/20 s. Urszula Kłusek SAC
Ewangelia pełna jest obietnic, które Pan Jezus spełnił. Mówi, że nie zostawi nas sierotami. Sierotą jest osoba pozbawiona tego, co z natury jej się należy. Sierotą jest dziecko bez rodziców, przyjaciel bez przyjaciela, oblubieniec bez oblubienicy. Sierotą jest człowiek pozbawiony Bożej miłości. Przez grzech człowiek pozbawił się miłości Boga, ale Jezus ukrzyżowany uczynił nas na nowo dziećmi Boga. I nikt z nas nie jest sierotą. Każdy może wołać do Boga: Ojcze! I Bóg na to wołanie odpowiada.