6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Słowo Obrońcy

17/05/20 ks. Jacek Kacprzak
W Duchu Świętym odnajdujemy naszą tożsamość umiłowanych dzieci Bożych. I nie chodzi tu tylko o świadomość przybrania za synów – Duch wprowadza nas w doświadczenie tej relacji synowsko-ojcowskiej, w której mamy udział. Człowiek świadomy swojego synostwa względem Ojca, doświadczając tej niezwykłej tożsamości, żyje w poczuciu bezpieczeństwa; jest całkowicie w rękach Boga, który go bezwarunkowo kocha; daje życie i nie przestaje nim obdarzać. To doświadczenie bycia kochanym przez Ojca jest niezmiernie ważne. Okazuje się natomiast dramatycznie konieczne w sytuacji walki ze złym duchem.