6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

17/05/20
Kościół zrodzony z ofiary Jezusa przyjmuje dar
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Miłość do Chrystusa powinna znaleźć swój przejaw w zachowywaniu przykazań. Ci, którzy Go miłują, otrzymują Parakleta (Ducha Świętego). W języku prawniczym parakletos oznacza obrońcę, osobę, która pomaga oskarżonemu. Po odejściu Jezusa Duch Święty wspiera wierzących, przypominając Jego słowa, nauczając i dając świadectwo o Synu, który został posłany przez Ojca. Niestety, świat nie może przyjąć Ducha Prawdy, ponieważ ludzie bez Chrystusa (pierwszego Parakleta) nie mogą sami dojść do Niego (nie widzą i nie znają Go). Tym bardziej nie mogą przyjąć Ducha Świętego (innego Parakleta). Uczniowie natomiast uznają, że Jezus żyje i mają od Niego życie. Wiara w Chrystusa domaga się gotowości do dawania świadectwa tym, którzy są poza Kościołem i stawiają zarzuty wierzącym – oczerniają ich dobre postępowanie.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.