Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Boże Ciało

11/06/20
Uczniowie Chrystusa, karmiąc się Jego Ciałem w Eucharystii, należą już do Ciała Chrystusa (KKK 1003)
11/06/20 Teresa Zatryb
Iluż natchnionych ludzi zajmowało się tym, czym należy karmić ducha ludzkiego, by człowiek pozostał tym, czym się urodził, to znaczy człowiekiem. Na ostateczne wskazówki jak pozostać człowiekiem musiał jednak czekać do przyjścia Jezusa. My żyjemy już w epoce, w której mamy dostęp do pokarmu, który nam umożliwia pozostanie człowiekiem takim, jakiego Bóg stworzył i jakie dał mu możliwości oraz czego oczekuje od nas. Myślę, że i na to warto dzisiaj zwrócić uwagę.
Homilia do dorosłych
11/06/20 ks. Mariusz Pohl
Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Może dla lepszego zrozumienia powinniśmy to przetłumaczyć: Jak On może nam dać swoje mięso do spożycia? Tak to rozumieli Żydzi: dosłownie – ale i opacznie wobec intencji Jezusa. Tak jak rodzinny obiad jest czymś więcej niż tylko produktem spożywczym, tak ciało Chrystusa jest czymś więcej niż ludzkim mięsem. W Eucharystii, w konsekrowanej hostii jest obecny sam Chrystus i cały Chrystus, a nie tylko upieczone ciasto z pszennej mąki. Wino w kielichu po przeistoczeniu jest Jego krwią, którą przelał na krzyżu dla naszego zbawienia, jest Jego życiem, które oddał na okup za nasze życie. Gdy je spożywamy w Komunii Świętej stajemy się uczestnikami tej tajemnicy.
Homilia do dorosłych
11/06/20 ks. Franciszek Zawadzki
Nie zapominajmy także o tym, że udział w Eucharystii ma nas ostatecznie doprowadzić do zmartwychwstania naszych ciał, byśmy mogli trwać w relacji – w owym uścisku przytulenia – z Bogiem. To jest sens życia wiecznego, które daje nam Bóg. Wiemy jednak, że nasza wiara nie jest tylko sprawą relacji między nami i Bogiem ale ma także wymiar bardzo konkretny, dotyczący naszych więzi międzyludzkich. I taka też jest Eucharystia. Takie jest Boże Ciało.
Homilia do dorosłych
11/06/20 ks. Wojciech Nowicki
W naszym życiu także nie brakuje momentów, które moglibyśmy określić pustynią wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, ziemią suchą, bez wody. To są różne nasze problemy, trudności, choroby, nieporozumienia w rodzinie, wśród znajomych, śmierć kogoś bliskiego, to są także nasze grzechy i słabości, porażki. Nie pozostajemy z tym wszystkim sami. Bóg pragnie nas przeprowadzić. Pragnie wyprowadzić nas z naszego życiowego Egiptu i poprowadzić do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej, którą jest życie wieczne, które On obiecuje tym, którzy w Niego wierzą.
Homilia do dzieci
11/06/20 ks. Grzegorz Świecarz
Nie wszędzie jednak, tak jak w Polsce, ludzie mają codzienny dostęp do Mszy Świętej. Są takie kraje misyjne, gdzie ludzie nie mają takiej możliwości. Jeden misjonarz dojeżdża czasem kilkadziesiąt kilometrów, tylko po to, aby dać ludziom Pana Jezusa w Eucharystii. Dlatego warto zastanowić się dzisiaj, w jaki sposób my przystępujemy do ołtarza Pana Jezusa. Trzeba przychodzić z konkretną intencją. O co chcielibyśmy poprosić? Pomyślmy teraz.