Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Bóg nas karmi i prowadzi

11/06/20 ks. Wojciech Nowicki
W naszym życiu także nie brakuje momentów, które moglibyśmy określić pustynią wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, ziemią suchą, bez wody. To są różne nasze problemy, trudności, choroby, nieporozumienia w rodzinie, wśród znajomych, śmierć kogoś bliskiego, to są także nasze grzechy i słabości, porażki. Nie pozostajemy z tym wszystkim sami. Bóg pragnie nas przeprowadzić. Pragnie wyprowadzić nas z naszego życiowego Egiptu i poprowadzić do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej, którą jest życie wieczne, które On obiecuje tym, którzy w Niego wierzą.