Boże Ciało

Homilia mogłaby być na temat… (sugestie słuchacza)

11/06/20 Teresa Zatryb
Iluż natchnionych ludzi zajmowało się tym, czym należy karmić ducha ludzkiego, by człowiek pozostał tym, czym się urodził, to znaczy człowiekiem. Na ostateczne wskazówki jak pozostać człowiekiem musiał jednak czekać do przyjścia Jezusa. My żyjemy już w epoce, w której mamy dostęp do pokarmu, który nam umożliwia pozostanie człowiekiem takim, jakiego Bóg stworzył i jakie dał mu możliwości oraz czego oczekuje od nas. Myślę, że i na to warto dzisiaj zwrócić uwagę.