Boże Ciało

Sugestie programowe

11/06/20
Uczniowie Chrystusa, karmiąc się Jego Ciałem w Eucharystii, należą już do Ciała Chrystusa (KKK 1003)
Synteza słowa Bożego zawartego w tekstach świętych w nauczaniu Ojców Kościoła: Biskup Mediolanu wskazywał na ogromną wartość przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa: „Pokarm, który ty przyjmujesz, jest «chlebem żywym, który zstąpił z nieba». Daje życie wieczne, a każdy, kto go przyjmuje, «nie umrze na wieki». Jest to bowiem Ciało Chrystusa. Rozważ więc, co większą posiada godność: chleb aniołów czy Ciało Chrystusa, które przecież jest ciałem żywota. Manna pochodziła z nieba. Ciało jest ponad niebem. Ona należała do nieba, ono zaś jest ciałem Pana niebios. Manna podlegała zepsuciu, gdyby ją zachowano na następny dzień. Ono natomiast jest wolne od zepsucia, a każdy, kto je nabożnie spożyje, nie będzie mógł podlegać rozkładowi. Dla Żydów wypłynęła woda ze skały, a dla ciebie z Chrystusa wypłynęła krew. Woda zaspokoiła ich pragnienie tylko na jakiś czas. Ciebie krew obmyła na wieki” (Ambroży z Mediolanu, O tajemnicach 8, 47–48, tłum. L. Gładyszewski, ŹMT 31, s. 62–63).
 
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020