Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Żywność czy uczta, chleb czy Ciało?

11/06/20 ks. Mariusz Pohl
Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Może dla lepszego zrozumienia powinniśmy to przetłumaczyć: Jak On może nam dać swoje mięso do spożycia? Tak to rozumieli Żydzi: dosłownie – ale i opacznie wobec intencji Jezusa. Tak jak rodzinny obiad jest czymś więcej niż tylko produktem spożywczym, tak ciało Chrystusa jest czymś więcej niż ludzkim mięsem. W Eucharystii, w konsekrowanej hostii jest obecny sam Chrystus i cały Chrystus, a nie tylko upieczone ciasto z pszennej mąki. Wino w kielichu po przeistoczeniu jest Jego krwią, którą przelał na krzyżu dla naszego zbawienia, jest Jego życiem, które oddał na okup za nasze życie. Gdy je spożywamy w Komunii Świętej stajemy się uczestnikami tej tajemnicy.