Trójcy Przenajświętszej

Sugestie programowe

07/06/20
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym”
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Bóg jest doskonałą komunią miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia (kolekta). Wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie (prefacja o Najświętszej Trójcy). Jezus Chrystus, który „przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr 9, 14), w Eucharystii udziela człowiekowi tego samego Bożego życia (SC 8). Homilista ma okazję przypomnieć, że „«Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym» powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić także owoce poza celebracją eucharystyczną”
(KKK 1109).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020