Trójcy Przenajświętszej

Trójca Święta – niewyczerpane źródło życia

07/06/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Liturgia jest więc dziełem Trójcy Świętej. Rozpoczynamy ją zawsze od znaku krzyża, któremu towarzyszy wezwanie wszystkich Osób Boskich – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jedno z pozdrowień, które celebrans kieruje do wiernych na początku Eucharystii, pochodzi z dzisiejszego II czytania: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (Mszał Rzymski; por. także 2 Kor 13, 13 oraz KKK 249).