Trójcy Przenajświętszej
Homilia do młodzieży

Wielobarwność jest atutem wspólnoty

07/06/20 ks. Piotr Śliżewski
Potrzebujemy i drugiego, i trzeciego… Wyciągnijmy z tego pewien wniosek. Nigdy nie jest tak, że człowiek jest powołany do samotności. Dlatego są tylko dwa rodzaje powołań: do małżeństwa i do poświęcenia Bogu i Kościołowi w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Wielu chciałoby tę listę poszerzyć o powołanie do wspomnianej samotności. Coś takiego jednak nie istnieje. Nawet jeśli całkowicie poświęcimy się jakiejś rzeczywistości, to i tak bez relacji międzyludzkich jest to puste. Zostaliśmy powołani do tego, by żyć z innymi i dla innych.