Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dzieci

Zawsze z nami: Ojciec, Syn i Duch Święty

07/06/20 ks. Dariusz Zuber
Pan Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat. Pan Bóg po prostu wyciąga pomocną rękę do człowieka, który przez grzech zniszczył swoje życie. Nasze grzechy wpędzają nas w smutek i przygnębienie, i gaszą światło naszego uśmiechu. Bóg chce to naprawić.