Polecamy

Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestia programowa
24/05/20
Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych (Hbr 9, 11) „stanowi centrum i jest głównym celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie” (KKK 662)
24/05/20 Patryk Jakubowski
Zastanawia mnie też to, co czasami nazywamy Bożą logiką, czy tzw. dopustem Bożym. „Niektórzy jednak wątpili” – słowa św. Mateusza skłaniają ku refleksji nad wiarą. Jak wierzyć, gdy ludzi spotyka tak wiele niesprawiedliwości i cierpienia? Czy Bóg jest wszechmogący?
Homilia do dorosłych
24/05/20 ks. Bartłomiej Kupś
Widzimy raz jeszcze, że naszym przeznaczeniem jest być w niebie. I poprzez życie ziemskie mamy przygotować się do życia przyszłego. Człowiek w zamyśle Pana Boga miał żyć wiecznie. Poprzez grzech pierwszych ludzi, utracił tę łaskę. Zawiść diabła sprowadziła na świat choroby, starość i w konsekwencji także śmierć. Ale już wtedy Bóg zapragnął, by człowiek miał sposobność i zaczął odzyskiwać wieczność.
Homilia do dorosłych
24/05/20 ks. Marcin Chudzik
Dzisiaj oczami wiary możemy widzieć jak nasz Pan, jako najpotężniejszy z królów, zajmuje swoje miejsce na czele triumfalnej procesji, prowadzi orszak wszystkich zbawionych. Od teraz aż do końca czasów już nikt nie odmówi Jezusowi honoru i uwielbienia. On jest uwielbiony na wieki; On siedzi po prawicy Boga Ojca. Wstąpił do nieba swoją własną mocą, jako Bóg i jako człowiek. Musiał opuścić swoich apostołów i udać się do swojej chwały w niebie, gdzie czeka na ciebie i na mnie.
Homilia do młodzieży
24/05/20 ks. Maciej Przybylak
Co robi Jezus z uczniami wątpiącymi? Nie zarzuca im teraz niewiary, chociaż jak wiemy, wcześniej już kilka razy to robił, widząc ich religijną nierozumność… Nie stwierdza, że Jego dzieło już całkiem przepadło. Robi coś zupełnie przeciwnego! Wyznacza im konkretne zadanie! Co więcej, może się wydawać, że to zadanie, ta misja, którą teraz im zleca, całkowicie przekracza ich możliwości i siły. I choć wygląda na to, że uczniowie są absolutnie nieprzygotowani, a może nawet niegodni tego zadania, Jezus bez wahania każe im iść na cały świat, głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę, udzielać chrztu tym, którzy ją przyjmą i uczyć zachowywać to, co On im przykazał. Te cztery zadania Jezus powierza wszystkim apostołom, choć wie, że wielu z nich cały czas wątpiło.
Homilia do dzieci
24/05/20 Lidia Lasota
Gdy Pan Jezus wypowiedział swój testament, pożegnał się z uczniami, uniósł nad ziemią i zniknął im z oczu. Wrócił do nieba. Teraz jest u Pana Boga – swojego Ojca, ale może być jednocześnie ze wszystkimi ludźmi na całym świecie. Może nam zawsze pomagać. Od momentu wniebowstąpienia, Pan Jezus jest razem ze wszystkimi, którzy w Niego uwierzyli, kochają Go i naśladują.