Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Misja

24/05/20 ks. Łukasz Bąbelek
Podczas homilii przekazujemy dzieciom prawdę o zjednoczeniu Chrystusa z Ojcem. Pozostawia On zadanie głoszenia Ewangelii uczniom oraz udzielania chrztu. Ta druga misja niech stanie się tematem homilii. W niedzielę Chrztu Pańskiego poznaliśmy symbolikę chrztu. Natomiast dzisiaj poznamy posłanie jakie się z tym wiąże. Jest to misja królewska, kapłańska i prorocka. Misja królewska (może ją symbolizować korona) oznacza, że przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego królestwa. Misja prorocka (może ją symbolizować Biblia) wiąże się z głoszeniem słowa Bożego, misja kapłańska (może ją symbolizować stuła) oznacza, że każdy składa ofiarę, aby uwielbić Boga.