Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Odzyskać niebo

24/05/20 ks. Bartłomiej Kupś
Widzimy raz jeszcze, że naszym przeznaczeniem jest być w niebie. I poprzez życie ziemskie mamy przygotować się do życia przyszłego. Człowiek w zamyśle Pana Boga miał żyć wiecznie. Poprzez grzech pierwszych ludzi, utracił tę łaskę. Zawiść diabła sprowadziła na świat choroby, starość i w konsekwencji także śmierć. Ale już wtedy Bóg zapragnął, by człowiek miał sposobność i zaczął odzyskiwać wieczność.