Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestia programowa

Sugestie programowe

24/05/20
Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych (Hbr 9, 11) „stanowi centrum i jest głównym celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie” (KKK 662)
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Teksty liturgii słowa stają się okazją do refleksji nad cnotą wiary oraz nad jej dynamiką w życiu katolika. Z jednej strony wysłuchał on bowiem przekonującej relacji Łukasza i Pawła, którzy zaświadczają w swych tekstach o czekającym nas bogactwie chwały, o przeogromnej mocy i sile Bożego działania względem wierzących, o mocy Ducha Świętego, który na nas zstępuje, z drugiej zaś słyszy, że to wszystko w sferze wiary nie dzieje się automatycznie i bez trudu, skoro, pomimo tylu znaków i czynów Jezusa, nawet gdy Go ujrzeli wstępującego do nieba – niektórzy wciąż wątpili. To nieustanne zwarcie pomiędzy wiarą a powątpiewaniem wydaje się podstawowym wyzwaniem dla chrześcijan słuchających dzisiejszych perykop. Jest to mocna zachęta do pielęgnowania daru wiary przez życie sakramentalne, w którym Kościół najmocniej i najpełniej doświadcza obecności Jezusa „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.