Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Wątpiący, a jednak posłani!

24/05/20 ks. Maciej Przybylak
Co robi Jezus z uczniami wątpiącymi? Nie zarzuca im teraz niewiary, chociaż jak wiemy, wcześniej już kilka razy to robił, widząc ich religijną nierozumność… Nie stwierdza, że Jego dzieło już całkiem przepadło. Robi coś zupełnie przeciwnego! Wyznacza im konkretne zadanie! Co więcej, może się wydawać, że to zadanie, ta misja, którą teraz im zleca, całkowicie przekracza ich możliwości i siły. I choć wygląda na to, że uczniowie są absolutnie nieprzygotowani, a może nawet niegodni tego zadania, Jezus bez wahania każe im iść na cały świat, głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę, udzielać chrztu tym, którzy ją przyjmą i uczyć zachowywać to, co On im przykazał. Te cztery zadania Jezus powierza wszystkim apostołom, choć wie, że wielu z nich cały czas wątpiło.