Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Z Jezusem do królestwa w niebie

24/05/20 ks. Marcin Chudzik
Dzisiaj oczami wiary możemy widzieć jak nasz Pan, jako najpotężniejszy z królów, zajmuje swoje miejsce na czele triumfalnej procesji, prowadzi orszak wszystkich zbawionych. Od teraz aż do końca czasów już nikt nie odmówi Jezusowi honoru i uwielbienia. On jest uwielbiony na wieki; On siedzi po prawicy Boga Ojca. Wstąpił do nieba swoją własną mocą, jako Bóg i jako człowiek. Musiał opuścić swoich apostołów i udać się do swojej chwały w niebie, gdzie czeka na ciebie i na mnie.