Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Zesłanie Ducha Świętego

31/05/20
Duch Święty daje nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii
31/05/20 Rafał Bernard
Jak można trafić z Bożym przesłaniem do drugiej osoby? Nawet tej, która nie rozumie moich słów? Czy można „mówić” do każdego w jego indywidualnym „języku”? Przemawiającym do danej osoby, poruszającym ją, zrozumiałym dla niej na jej poziomie świadomości i etapie życia? Jaki to język? Czy to język miłości? Co to oznacza w praktyce? Jak głosić wielkie dzieła Boże, nie będąc erudytą czy poliglotą?
Homilia do dorosłych
31/05/20 ks. Paschalis Kowalski
W świetle tych słów całe życie ludzkie w ogromnym bogactwie swoich przejawów jest polem działania Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. A ściślej mówiąc – może być. To prawda, że „wiatr wieje, gdzie chce. Szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza”. Ducha Świętego nie mamy prawa ani możności kontrolować. Działa sam i w sobie wiadomy sposób. Nie działa w nas jednak samowolnie, wbrew naszej woli. Przez całe dzieje chrześcijaństwa przewija się myśl, że właśnie w dziedzinie świętości, a więc w sferze szczególnego działania Ducha Świętego, istotne znaczenie ma współdziałanie człowieka.
Homilia do dorosłych
31/05/20 ks. Piotr Winkler
Tak bywa też w sferze duchowej ludzkiego istnienia. Są tacy, którzy podają w wątpliwość prawdziwą obecność żywego Jezusa pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. Zdarzają się i ci, którzy, jak twierdzą, uwierzyliby, gdyby twarzą w twarz zobaczyli osobę Jezusa Chrystusa, usłyszeli Jego głos, byli świadkami dokonanego przez Niego cudu. Taka postawa ujawnia się również w odniesieniu do Trzeciej Osoby Boskiej – Ducha Świętego. Dlaczego nie doceniamy Ducha Świętego?
Homilia do młodzieży
31/05/20 ks. Artur Filipiak
Ludzkie serce jest czymś, co łatwo się zapala, jeśli tylko nie jest zamknięte jak ognioodporny sejf. Czasem wystarczy iskra, by serce zapłonęło. Jasne, że to może być niebezpieczne. Od dziecka wiemy, że z ogniem trzeba obchodzić się ostrożnie. Ogień Ducha Świętego też może być niebezpieczny dla naszych wad i słabości, złych przyzwyczajeń i wyobrażeń, dla naszego egoizmu wreszcie. To jest ogień, który spala wszystkie śmieci w nas. A z drugiej strony bez ognia wszystko staje się twarde i skostniałe, zimne i ciemne. To dotyczy również naszego życia, gdy brakuje w nim ognia, który pochodzi od Boga. To jest ogień, który przynosi ciepło i światło.
Homilia do dzieci
31/05/20 ks. Andrzej Muńko
Tłumaczymy, że dzięki temu wydarzeniu wszyscy apostołowie mieli odwagę mówić o Jezusie. Warto podkreślić, że uczniowie przemawiali w różnych językach, przez co zgromadzeni ludzie, rozumieli ich. Dzięki temu wydarzeniu stali się głosicielami słowa Bożego i potrafili wykorzystywać owoce, które otrzymali od Ducha Świętego podczas zesłania. Podkreślamy, że i my mamy Ducha Świętego w sercu (przez chrzest święty) i przypomina nam o tym św. Paweł w drugim czytaniu...