Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Dar dla wierzących

31/05/20 ks. Łukasz Bąbelek
Przybliżamy dzieciom osobę Ducha Świętego. Możemy do tego posłużyć się symbolami – ogniem, wodą, gołębicą, wichrem. Prowadzi to do doświadczenia wiary i mocy Bożej. Duch Święty powinien stać się dla naszych słuchaczy realną osobą, przez którą dokonuje się wszystko, w co wierzymy. Sprawowanie sakramentów, odpuszczenie grzechów, głoszenie Ewangelii, nauka religii. Wszystko, co robimy, nasze działanie w życiu duchowym i życiu zewnętrznym jest efektem działania Ducha Świętego.