Zesłanie Ducha Świętego

Pytania o działanie Ducha (sugestie słuchacza)

31/05/20 Rafał Bernard
Jak można trafić z Bożym przesłaniem do drugiej osoby? Nawet tej, która nie rozumie moich słów? Czy można „mówić” do każdego w jego indywidualnym „języku”? Przemawiającym do danej osoby, poruszającym ją, zrozumiałym dla niej na jej poziomie świadomości i etapie życia? Jaki to język? Czy to język miłości? Co to oznacza w praktyce? Jak głosić wielkie dzieła Boże, nie będąc erudytą czy poliglotą?