Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe

31/05/20
Duch Święty daje nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Przepowiadanie słowa Bożego w okresie Wielkanocy powinno dobrze przygotować lud chrześcijański do celebrowania uroczystości Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica scala liczne języki w jeden nowy język pojmowania „wielkich dzieł Bożych”. W Eucharystii sprawowanej w dniu Zesłania Ducha Świętego Kościół prosi, żeby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Duch Święty ukazuje wszystkim ludziom zmartwychwstałego Pana, przypomina Jego słowa i otwiera umysły na zrozumienie Jego śmierci i zmartwychwstania. On też uobecnia misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ludzi z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili „obfity owoc” (KKK 737). Przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej przez wiernych staje się dla nich wydarzeniem Pięćdziesiątnicy (DH 56).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.