Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Życie chrześcijanina – życiem w Duchu Świętym

31/05/20 ks. Paschalis Kowalski
W świetle tych słów całe życie ludzkie w ogromnym bogactwie swoich przejawów jest polem działania Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. A ściślej mówiąc – może być. To prawda, że „wiatr wieje, gdzie chce. Szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza”. Ducha Świętego nie mamy prawa ani możności kontrolować. Działa sam i w sobie wiadomy sposób. Nie działa w nas jednak samowolnie, wbrew naszej woli. Przez całe dzieje chrześcijaństwa przewija się myśl, że właśnie w dziedzinie świętości, a więc w sferze szczególnego działania Ducha Świętego, istotne znaczenie ma współdziałanie człowieka.