Apostolstwo modlitwy

Pandemia cierpienia

01/06/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.