Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek czerwca (do dorosłych)

05/06/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Przesłanki większe i mniejsze. Wykorzystano czytania z dnia: Mk 12, 35-37. Pamiętamy jeszcze, jak to kiedyś w niedzielę po południu śpiewaliśmy Nieszpory. Wychwalaliśmy Boga natchnionymi słowami: Rzekł Pan do Pana mego łaskawym, swym głosem: siądź mi przy boku prawym.