Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek czerwca (do dzieci)

05/06/20 Danuta Szelejewska
Zawsze chcę przebywać z Nim. Wykorzystano czytania z dnia: 2 Tm 3,10-17; Mk 12,35-37. Znane są słowa oazowej piosenki: „Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie. Kroczy przede mną na przodzie i drogę wskazuje mi wciąż. Jezus jest mym Przyjacielem, Jezus jest Obrońcą mym.